Školící místnost

< Zpět na školení

Business Brunch – 3. díl

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30), který se odehrává 3x za daný kalendářní rok a chodí na něj stejní lidé – toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

BUSINESS BRUNCH č. 3: Jak se podnikatelů týká právo hospodářské soutěže a na co si dát pozor

Přestože se to nemusí zdát, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělí každý rok řadu pokut ve statisících i milionech korun malým a středním podnikatelům, kteří nabyli mylného dojmu, že se jich pravidla hospodářské soutěže netýkají; pokuty pro podniky velké pak mnohdy dosahují řádově i stamilionů korun. Předejděte těmto problémům a pronikněte s námi nejen do nezbytných základů pravidel hospodářské soutěže, ale také do aktuálních změn, které mohou mít pro Vaši společnost podstatný význam.

  • Novela zákona o hospodářské soutěži – Co je cílem novely, co nově upravuje a jak ovlivní současnou praxi?
  • Základní pravidla práva na ochranu hospodářské soutěže – Jaký je cíl a základní zásady v oblasti ochrany hospodářské soutěže?
  • Zakázané dohody – Jaké dohody mezi podnikateli jsou zakázané a lze se omezením vyhnout? Jak v praxi vypadají zakázané kartelové dohody?
  • Rizika a sankce – Hrozí opravdu pokuty v řádech desítek milionů? Odpověď zní ano, to ale bohužel není vše, co při porušení pravidel hrozí.
  • Dawn raid – Co to je dawn raid a jak se na něj připravit? Jak si interně připravit jednoduchá pravidla?
  • Soutěžní aspekty dohod na trhu práce – Jak se soutěžní právo dotýká vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavateli navzájem? Jak si v komunikaci a dokumentaci nezadělat na problémy?
  • Zákon o významné tržní síle – Prodáváte nebo nakupujete potraviny, zvířata, nebo květiny? Pak se Vás tato problematika rozhodně může týkat.

Téma třetího BB:

Jak se podnikatelů týká právo hospodářské soutěže a na co si dát pozor

Struktura BB:

1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

2. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní právo a mezinárodní obchod
 • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
 • právo obchodních společností a corporate governance
 • nemovitosti, stavební právo a nájmy
 • reklama a právo
 • duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • hospodářská soutěž
 • AML
 • trestní odpovědnost právnických osob

3. Dotazy

K tématu, z vaší praxe, z naší praxe, k věci.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Registrace zasílejte na brunch@randls.com.