Školení na míru

Chtěli byste si poslechnout určité téma z pracovněprávní či obchodněprávní oblasti a mezi nabízenými školeními ho nevidíte? Nebo byste rádi uspořádali praktický trénink pro své zaměstnance, včetně prověření získaných znalostí? Chcete se v malé skupince na nějaké téma podívat do detailů, nebo naopak potřebujete shrnout kompletní základy pracovního práva v pár hodinách?

V Randls Training si můžete vybrat téma, čas i přednášejícího – nemáme žádné limity. Kontaktujte nás na emailové adrese training@randls.com nebo na telefonu +420 222 755 311 a v našem butikovém školicím centru vám ušijeme trénink na míru.

 

Vedle školení na míru nabízíme také již trochu více typizované semináře, které za léta naší praxe získaly velkou oblibu mezi našimi klienty:

1. Modulové školení pro vedoucí zaměstnance / mistry

Vytvořili jsme speciální modulové školení pro vedoucí zaměstnance / mistry, jehož cílem je poskytnout klientům možnost navolit si takové složení přednášených témat, které bude přesně odpovídat jejich potřebám. Výsledkem individuálně navolených modulů z naší bohaté tematické nabídky bude školení pro vedoucí zaměstnance / mistry na míru dané společnosti – přesně podle jejích aktuálních praktických potřeb.

Modulové školení je primárně určené vedoucím mistrům se základní nebo minimální znalostí pracovního práva. Při přípravě jednotlivých modulů jsme kladli důraz na praktické využití získaných znalostí v praxi a řešení reálně se vyskytujících problémů.

Speciální volitelnou částí školení jsou poté tzv. + Moduly ve formě interaktivních praktických cvičení k danému tématu.

Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám na tranining@randls.com s odkazem na Modulové školení.

 

2. HR Akademie

Druhým naším typizovaným školením na míru je tzv. HR Akademie pro personalisty. HR pracovníci se ve své praxi denně setkávají s celou řadou problémů z oblasti pracovního práva a souvisejících oborů. Často jim však chybí potřebné právní znalosti. Cílem HR Akademie je začínající, ale i zkušené personalisty důkladně provést pracovněprávními otázkami týkajícími se jejich práce, a to formou přednášek a následných workshopů vedených našimi právníky.

Co je to HR Akademie?

HR Akademie je cyklus přednášek a praktických cvičení na pracovněprávní témata, který vždy připravujeme individuálně s ohledem na potřeby klienta. Kurz se obvykle skládá z 6 až 12 jednodenních částí a probíhá po dobu 6 či 12 měsíců. Může zahrnovat pracovní právo v celém rozsahu – včetně ochrany osobních údajů, pracovnělékařských služeb či daňové abecedy pro personalisty – nebo se zaměřit pouze na témata vybraná klientem.

Jednotlivé přednášky a cvičení vedou právníci z Randl Partners nebo spolupracující experti – např. spoluautor novely zákoníku práce, odborník na oblast zaměstnanosti, daňový poradce. Všichni přednášející mají velké praktické zkušenosti s danou problematikou a většina z nich učí nebo učila právo na českých univerzitách.

______________________________________________________________________________________

Co o HR Akademii řekli její účastníci

„HR Akademie je ucelená série seminářů z pracovněprávní oblasti v širším pojetí, tedy nejen zákoník práce, ale i související oblasti. Rozhodně nám pomohla ukotvit znalosti, které denně používáme ve své praxi a rozšířit obzory v oblastech nových nebo méně využívaných.

Struktura HR Akademie – vybalancování teoretické a praktické části, způsob vtažení studentů do přípravy a výuky, jednoznačná využitelnost získaných informací a zkušeností v praxi – to je to, co HR Akademii činí zcela výjimečnou!“

MARTINA MARIČOVÁ

Manager of HR Business Partners Team, Human Resources, Komerční banka, a. s.

______________________________________________________________________________________

Proč HR Akademie, a ne standardní pracovněprávní školení?

Běžná školení většinou probíhají formou přednášky, kterou si personalisté pasivně vyslechnou. Řadu věcí často nemusí přesně pochopit ani si je zažít. Na detailní rozebírání otázek, které je zajímají, není většinou dostatek času ani prostoru. Chybí možnost vyzkoušet si pod odborným vedením praktické řešení nejrůznějších pracovněprávních problémů, což je pro skutečné a trvalé pochopení problematiky naprosto zásadní. Ze školení také nebývá žádná zpětná vazba, a zaměstnanec (a tedy i jeho zaměstnavatel) tak těžko objektivně zhodnotí, co již zcela zvládá a co by se ještě měl naučit.

HR Akademie je jiná. Základem je samozřejmě také přednáška na určité pracovněprávní téma, která však pojata velice prakticky a vedou ji výhradně zkušení lektoři. Vzhledem k nižšímu počtu účastníků je vždy dostatečný prostor pro dotazy. Zásadní součástí HR Akademie, která na běžných školeních chybí, je však praktické procvičení problematiky. Této části Akademie se velice pečlivě věnujeme a připravujeme procvičování na míru dané společnosti a s ohledem na úroveň znalostí účastníků kurzu.

Jak vypadá den na HR Akademii?

Nejprve vždy probíhá interaktivní prezentace na dané téma. Na dopolední přednášku pak navazuje praktické procvičení problematiky. V první části praktického cvičení se hodnotí domácí úkoly a probíhají prezentace účastníků na zadané téma, které vždy směřují k tomu, aby si zopakovali probranou látku.

Druhá část zahrnuje praktická cvičení k probranému tématu, modelové situace a hledání chyb ve vzorovém pracovněprávním dokumentu, hodnocení správnosti nastíněného řešení určité situace či vypracování úkolů, které by personalisté mohli ze strany managementu dostat – například jak nejefektivněji a nejekonomičtěji vyřešit potřebu krátkodobých brigád či jak naplánovat pracovní dobu v případě, že je nutné zajistit nepřetržitý výkon nějaké služby.

Jak jsou účastníci hodnoceni?

Za účast na jednotlivých částech HR Akademie a aktivní řešení zadání mohou být účastníci bodováni. Po ukončení kurzu následuje souhrnný test znalostí probraných otázek, který je rovněž bodově ohodnocen. Pokud v testu účastník dostane stanovaný počet bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Pokud máte zájem uspořádat HR Akademii i ve vaší firmě kontaktujte nás na training@randls.com.

 

3. On-line vždy a všude

Pokud preferujete školení na míru v on-line formě, není problém. Umíme i hybridní systém, kdy část účastníků je přítomná v našich prostorách a část doma nebo v kanceláři u počítačů. Vše zvládáme interaktivně a novátorsky za použití videokonferenčního řešení Webex. Obraťte se na nás s jakýmikoli vaším přáním, společně najdeme řešení, které vám bude vyhovovat ve všech ohledech!

 

Ze starších počinů zde uvádíme odkaz na jedno z prvních on-line školení Nataši Randlové z dílny EPRAVO.CZ Intitute: Pracovní smlouva a dohody DPP a DPČ.