Profesionální lektoři

Klíčovou osobností – zakladatelkou Randl Training a zároveň patronkou celého projektu – je Nataša Randlová. Advokátka se specializací na pracovní právo a související oblasti, je partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners, autorkou řady pracovněprávních publikací a vyhledávanou lektorkou, která přednáší na domácích i zahraničních konferencích a školeních. Nataša Randlová rovněž vyučuje pracovní právo na katedře andragogiky FF UK a je členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro pracovní právo a sociální věci.

V Randls Training dále pravidelně přednášejí také další členové týmu Randl Partners, kteří umí témata prakticky a srozumitelně podat díky svým hlubokým právním znalostem problematiky, kombinovaným s rozsáhlými zkušenostmi s přednáškovou činností. Advokát Michal Peškar se kromě vzniku, změny a zániku pracovněprávních vztahů zaměřuje zejména na oblast pracovní doby, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn, dovolené, odměňování anebo pracovnělékařských služeb. Advokátka Irena Lišková zaštiťuje obchodněprávní agendu v nabízených školeních – věnuje se např. GDPR, smlouvám a přednáší i obchodněprávní minimum.

V neposlední řadě zveme jako přednášející také různé zajímavé a dobře prověřené hosty, za jejichž nejvyšší kvalitu se můžeme zaručit: od tvůrců pracovněprávní legislativy, přes inspektory práce a soudce až po daňové poradce. Vybíráme pro vás ty nejlepší odborníky!