Business Brunch

Velké úspěchy HR meetingu a zájem ze strany našich klientů účastnit se podobných setkání i pokud jde o novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva, nás postrčil k tomu, abychom pro Vás v roce 2020 poprvé připravili Business Brunch (leták zde).

Business Brunch bude pro nás všechny příjemná snídaně s obědem a právní informace a aktuality z praxe v jednom.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Business Brunch jsme naplánovali jako blok tří setkání za rok, vždy na aktuální téma. Téma prvního Business Brunche, který se bude konat 18.2.2020, je „Jednatelé, představenstvo a povinnosti českých společností v rámci mezinárodních skupin“. V rámci tématu se mimo jiné zaměříme na aktuality z legislativy a rozhodovací praxe, zejména na novelu zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Každý Business Brunch se skládá ze tří částí, a to:

 1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, živnostenské úřady a stavební úřady.

 1. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní právo a mezinárodní obchod
 • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
 • právo obchodních společností a corporate governance
 • nemovitosti, stavební právo a nájmy
 • reklama a právo
 • duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • hospodářská soutěž
 • AML
 • trestní odpovědnost právnických osob
 1. Dotazy

Datum

18/02/2020 9:30 – 12:30 

19/05/2020 9:30 – 12:30

20/10/2020 9:30 – 12:30

Lektoři

Dr. Pavel Randl, LL.M., Mgr. et Mgr. Irena Lišková, Mgr. Lukáš Hofman, Mgr. Ladislav Mádl

Cena

Speciální cena pro klienty Randl Partners: 3 300 Kč (3 993 Kč s DPH) za 3 setkání

Registrace zasílejte na brunch@randls.com


Tyto stránky využívají cookies. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde .