Business Brunch

Dovolujeme si vás pozvat na Business Brunch 2023 – příjemná setkání s dobrým jídlem, při kterých pro vás shrneme novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva i aktuální soudní rozhodnutí. Budeme vás školit v oblastech, na které míří největší množství dotazů našich klientů, a budeme diskutovat a řešit vaše problémy v praxi. Leták Business Brunche naleznete zde.

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30), který se odehrává 3x za daný kalendářní rok a chodí na něj stejní lidé – toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

 

Každý Business Brunch se skládá ze tří částí:

 1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

 1. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní právo a mezinárodní obchod
 • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
 • právo obchodních společností a corporate governance
 • nemovitosti, stavební právo a nájmy
 • reklama a právo
 • duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • hospodářská soutěž
 • AML
 • trestní odpovědnost právnických osob
 1. Dotazy

K tématu, z vaší praxe, z naší praxe, k věci.

 

V roce 2023 se potkáme v následujících termínech s uvedenými tématy:

 • 08/02/2023   9:30 – 12:30

Téma: „Marketing a reklama v kostce – jak právně správně na propagaci vlastního podniku (plus novela občanského zákoníku a novinky v oblasti ochrany osobních údajů)“

 • 16/05/2023   9:30 – 12:30

Téma: „Základy firemního compliance“

 • 18/10/2023   9:30 – 12:30

Téma: Rozhodneme se podle aktuální situace a Vašich návrhů 😊

 

Lektoři:

Dr. Pavel Randl, LL.M., Mgr. et Mgr. Irena LiškováMgr. Lukáš Hofman, Mgr. Ladislav Mádl, Mgr. Nicole Nathanielová, Mgr. Eliška Říhová, Mgr. Marek Vávra

 

Cena:

Speciální cena pro klienty Randl Partners činí 3.900 Kč bez DPH za 3 setkání.

Registrace zasílejte na brunch@randls.com.