Business Brunch

Tým Randl Partners si Vás dovoluje pozvat na Business Brunch 2021 – semináře a příjemná setkání, při kterých pro Vás shrneme novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva. Budeme s Vámi tato témata diskutovat a řešit Vaše dotazy z praxe (leták zde).

 

Business Brunch bude pro nás všechny příjemná snídaně s obědem a právní informace a aktuality z praxe v jednom.

Na Business Brunch chodí celý rok stejní lidé, a toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

 

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30) s dobrým jídlem, ve kterém budeme reagovat na aktuální právní témata a informovat Vás o novinkách v právních předpisech i rozhodnutích soudů, budeme Vás školit v oblastech, na které míří největší množství dotazů našich klientů, a budeme diskutovat a řešit Vaše problémy v praxi.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

 

Business Brunch 2021 jsme znovu naplánovali jako blok tří setkání za rok, vždy na aktuální téma.

Tématem třetího Business Brunch 2021, který se bude konat 19. 10. 2021, je Outsourcing – smlouvy s dodavateli prací a služeb a jejich rizika se zaměřením na švarcsystém a skryté agenturní zaměstnávání

V první části Business Brunch se budeme věnovat aktualitám z právního prostředí a tentokrát se zastavíme trochu déle u nového stavebního zákona a poskytneme Vám aktuální informace ke změnám v oblasti elektronických komunikací a shrneme novinky z oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci hlavního tématu Business Brunche se zaměříme na správné nastavení dodavatelských smluv. Spolupráce s jinými podnikateli ve vlastním provozu je povolená, oblíbená a častá, nese s sebou ale také určitá právní rizika – obchodní koncepty naráží na pracovněprávní limity a ani dobrá dohoda na papíře nepomůže, pokud praxe v denním provozu této dohodě neodpovídá.

V tomto Business Brunch se proto zaměříme na podmínky, za kterých je možné určitou činnost přenechat jinému podnikateli nebo „vysílat“ své zaměstnance či subdodavatele do jiných firem tak, aby nešlo o tzv. zakázaný švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání nebo jiné formy nelegálního zaměstnávání.  Seznámíme Vás s praktickými doporučeními a návody, jak se nedopustit porušení zákona a jak v provozu spolupráci vůbec realizovat.

Budeme Vás informovat o aktuální rozhodovací praxi soudů a Inspekce práce a připravíme Vás na případné jednání s nimi.

V rámci hlavního tématu Business Brunch se tedy budeme zabývat následujícími otázkami:

–        Outsourcing práce a služeb z pohledu právních předpisů

–        Podnikání x zaměstnání – definice a rozdíly– co může být problém?

–        Tzv. servisní smlouvy a smlouvy o dílo – jak na ně?

–        Sankce a rizika spolupráce s dodavateli služeb aneb Co když přijde kontrola?

 

Každý Business Brunch se skládá ze tří částí, a to:

 1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

 1. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní právo a mezinárodní obchod
 • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
 • právo obchodních společností a corporate governance
 • nemovitosti, stavební právo a nájmy
 • reklama a právo
 • duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • hospodářská soutěž
 • AML
 • trestní odpovědnost právnických osob
 1. Dotazy

 

Datum

23/02/2021 9:30 – 12:30  

 • Vady zboží či služeb a odpovědnost za vady

25/05/2021 9:30 – 12:30

 • Digitalizace a elektronizace v praxi obchodních korporací

19/10/2021 9:30 – 12:30

 • Outsourcing – smlouvy s dodavateli prací a služeb a jejich rizika se zaměřením na švarcsystém a skryté agenturní zaměstnávání

 

Lektoři

Dr. Pavel Randl, LL.M., Mgr. et Mgr. Irena Lišková, Mgr. Lukáš Hofman, Mgr. Ladislav Mádl

 

Cena

Speciální cena pro klienty Randl Partners: 1 100 Kč (1 331 Kč s DPH) za 1 setkání.

Registrace zasílejte na brunch@randls.com


Tyto stránky využívají cookies. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde .