Pro bono

V Randls Training jsme si vědomi své sociální odpovědnosti, a proto v naší malé galerii výtvarného umění pořádáme výstavy, které dle přání jednotlivých autorů mohou být též prodejní. Z každého prodaného uměleckého díla následně věnujeme část výtěžku na různé neziskové projekty, které podle nás mají v dnešní uspěchané době smysl.

 

Randls Training pro klinickou logopedii REHALB

Nadace REHALB ve spolupráci s Natašou a Pavlem Randlovými přichází s projektem skupinové logopedické terapie, na jejíž realizaci budou finanční prostředky z Randls Training směřovat.

Nadace REHALB pomáhá pacientům po poškození mozku s návratem do běžného života spoustou různých způsobů: od nácviku chůze, přes plavání, jízdu na tříkolce až po trénink aktivit každodenního života. „V této souvislosti nás napadlo, že vedle četných pohybových aktivit by klienti REHALBu uvítali i možnost sejít se, komunikovat spolu, debatovat a hlásit se nebo dokonce prát se o slovo v širším kolektivu, nejen v duelu se svým klinickým logopedem,“ říká k iniciativě Nataša Randlová.

Model tzv. Group Speech Therapies, jejichž cestou by se nadace REHALB chtěla vydat, je velmi populární např. ve Spojených státech. Klade se v něm důraz na sebeprezentaci člověka, který je z jakéhokoli důvodu ve společnosti limitován svými momentálními komunikačními schopnostmi a dovednostmi. „To, jak člověk mluví a prezentuje se, okolí velmi vnímá a okamžitě si udělá obrázek. Chtěli bychom podpořit přirozenou touhu lidí se získaným poškozením mozku – aby se nezalekli konverzace, na kterou byli zvyklí, a kvůli poškození ji ztratili. Aby byli sebevědomí ve svém vystupování navzdory tomu, že jejich okolí jim na první dobrou neporozumí, aby to zkoušeli dál a trénovali a trénovali a trénovali,“ dodává Nataša.

My v Randls Training držíme REHALBu a všem jeho klientům palce. A aby měli kde začít, slibujeme, že z každého prodaného školení pošleme nadaci na tento projekt 50 Kč.

Více informací o REHALB naleznete zde.

 

Prodejem fotografií podpořili Randls Training konkrétní projekty v Keni a na Papui

Randls Training poskytl prostory speciální prodejní výstavě Evelíny Milfortové s možností zakoupit fotografie a podpořit tak skrze vybrané neziskové organizace konkrétní osobu/projekt v místech, které autorka sama poznala a kde strávila část života. 

Za naše vzdělávací centrum jsme Centru Narovinu a Salesiánské asociaci Dana Boska odevzdali dva dárkové šeky, každý v hodnotě 6.000 Kč.

Výtěžek z prodeje fotografií z Keni bude určen k zaplacení pobytu v internátní škole 14letého chlapce Evance Omondiho. Díky darovanému obnosu by mohl být umístěn v sirotčinci komunitního centra „Ostrov Naděje“, kde by se mu dostalo stravy a vzdělání. Přispivatelé obdrží osobní dopis a fotografii přímo od Evance.

Výtěžek z prodeje fotografií z Papui bude zaslán misionářské škole, kde Evelína působila. Tamní kněží zajistí a doloží jejich smysluplné využití – např. zaplacení školného nadějným studentům či zakoupení materiálu potřebného k rekonstrukci toalet a sprch pro internátní studenty.

Všechny prodejní fotografie jsou k vidění na on-line výstavě zde.

Více informací o výstavě, včetně představení autorky a celého dobročinného projektu naleznete v prezentaci zde.

 

Výstavy v Randls Training pomáhají obecně prospěšné společnosti REHALB

Umělci, s jejichž díly se mohou seznámit naši klienti a účastníci seminářů v prostorách Randls Training, věnují 5 % z částky získané  prodejem vystavených uměleckých děl obecně prospěšné společnosti REHALB.  Tato neziskovka vrací do života pacienty po poškození mozku, například pořádá rekondiční a rehabilitační pobyty v přírodě anebo trénink aktivit běžného života, organizuje nácviky plavání a školu chůze. Malířka Martina Trchová, jejíž díla byla vystavena v Randls Training od října 2019 do února 2020, věnovala obecně prospěšné společnosti REHALB 5200 Kč. Tereza Strnad, její obrazy jste měli možnost vidět v našem školicím centru od března do října loňského roku, předala finanční dar v hodnotě 6200 Kč Janu Šislerovi, řediteli REHALB. Podpoře hadicapovaných prostřednictvím této neziskové společnosti se advokátní kancelář Randl Partners věnuje dlouhodobě, Nataša a Pavel Randlovi před časem zakoupili pro REHALB dynamický vertikalizátor, který poslouží k rehabilitaci lidí, jež zdravotní postižení po onemocnění nebo úraz upoutaly na invalidní vozík.

Více informací o REHALB naleznete zde.

Randls Training brání s Amnesty International lidská práva a svobodu

Během výstavy Adama Jílka jsme se stali součástí projektu Art for Amnesty, který propojuje svět umění se světem lidských práv Amnesty International. Amnesty International je nevládní organizace zabývající se lidskými právy, je nejvíce známá svým bojem za politické vězně a další lidi perzekvované kvůli svým názorům. Není náhodou, že jsou to často právě umělci, lidé s kreativním a kritickým myšlením, kteří jsou za své nepohodlné názory stíháni a vězněni. Art for Amnesty je platforma, která dává umělcům žijícím ve svobodných společnostech možnost postavit se za ty, kteří takové štěstí nemají. Umělce, jejichž svoboda projevu je omezována represivními režimy, často velmi brutálními způsoby.

Více informací o Amnesty International naleznete zde.

Randls Training podporuje Kontakt bB Plaveckou akademii bez bariér

Pomáháme Plavecké akademii bez bariér, která umožňuje pravidelný trénink lidem s nejrůznějšími formami postižení. Díky metodě Aqua(E)Motion Therapy si handicapovaní sportovci přivezli od roku 1995 přivezli více než 100 medailí z paralympiád, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Jednou z nich je i nejlepší česká juniorská handicapovaná plavkyně Anežka Floriánková. Mladá sportovkyně je zároveň talentovanou výtvarnicí, s jejíž tvorbou a činností Kontaktu BB se mohli seznámit hosté v rámci vernisáže obrazů Radu Tesaro, která se u nás uskutečnila v roce 2018. Naše advokátní kancelář podpořila činnost Kontaktu BB finančním darem v hodnotě 10 tisíc korun.

Více informací o Kontaktu bB naleznete zde.