Školící místnost

< Zpět na školení

Koronavirus a obchodní společnosti – dopady opatření na podnikání aktuálně ON-LINE

Dostupnost

Již nelze registrovat

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Opatření související s pandemií COVID-19 a ve skutečnosti i pandemie jako taková s sebou nesou zásadní negativní dopady na podnikání obchodních společností. Vztahy se smluvními partnery se mění a často je nezbytné je upravit tak, aby smluvní strany předešly do budoucna ještě větším problémům. Proto se v našem on-line školení zaměříme na praktické řešení situací, které jsou v současné situaci nejčastější, jako např. prodloužení splatnosti či dodání služeb, prodlení nebo nemožnost plnění, vyšší moc, mezinárodní obchod, změny smluv a restrukturalizace vztahů či narovnání, výpadky v objednávkách opakovaně dodávaných služeb, prodlení s plněním apod.

Za téměř měsíc nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií COVID-19 se podnikatelé také musí vyznat v téměř 300 různých opatřeních, které více či méně zasahují do jejich podnikání. Proto bychom Vás v tomto školení chtěli prakticky a na příkladech provést těmi nejdůležitějšími a zaměřit se zejména na ta opatření, která podnikatelům nabízí pomoc či úlevy a vysvětlit, zda je budete moci využít a případně jak.

  • dopady pandemie na smluvní vztahy (změny, náhrada škody, nemožnost plnění, vyšší moc)
  • pomoc a úlevy pro podnikatele (nově např. odklad nájmů či úroků)
  • krizová opatření a jejich vliv na podnikání (aktuální stav)
  • lex covid (změny v předpisech upravujících různá soudní řízení, změny v insolvenčním právu a právu obchodních korporací)
  • daňové balíčky

ONLINE školení prostřednictvím aplikace Microsoft Teams (veřejně dostupná platforma pro video hovory) – pozvánku zašleme i s návodem, jak použít).

Určeno pro členy statutárních orgánů, obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.