Školící místnost

< Zpět na školení

Business Brunch – Základy firemního compliance

Dostupnost

Již nelze registrovat

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30), který se odehrává 3x za daný kalendářní rok a chodí na něj stejní lidé – toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Druhý Business Brunch se bude skládat ze tří částí, a to:

 1. právní aktuality – legislativní a další právní novinky v ČR a EU (např. novinky v zákoně o veřejných rejstřících, novinky v rozhodovací praxi soudů)
 2. aktuální téma – základy firemního compliance
  • Compliance postupy a systémy obecně – Jak je nastavit, aby opravdu fungovaly?
  • Korporátní compliance – Jaké jsou povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, živnostenskému úřadu? A co koncernové povinnosti a archivace dokumentů?
  • Trestněprávní aspekty compliance – Kdy přichází v úvahu trestní odpovědnost právnických osob a manažerů? Jak trestní odpovědnosti předcházet?
  • Praní špinavých peněz – Jaká jsou pravidla v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Jak na zápisy do evidence skutečných majitelů?
  • Protikorupční opatření a whistleblowing – Jak vypadá návrh zákona o ochraně oznamovatelů, koho se týká a kdy bude účinný?
  • GDPR a kyberbezpečnost – Implementovali jste potřebná opatření v oblasti ochrany osobních údajů a vytvořili potřebnou dokumentaci? Jaká nás čekají povinná opatření v oblasti kyberbezpečnosti?
  • ESG – Co se skrývá pod zkratkou ESG a jak začít s ESG strategiemi?
 3. dotazy

Registrace zasílejte na brunch@randls.com.