Školící místnost

< Zpět na školení

Business Brunch – 1.díl

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Business Brunch je půldenní seminář (9:30 – 12:30), který se odehrává 3x za daný kalendářní rok a chodí na něj stejní lidé – toto setkání je tak ideální příležitostí pro nás i naše klienty se vzájemně blíže poznat, vytvářet nové vazby, vyměňovat si informace, sdílet a řešit podobné problémy.

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

 

První téma BB v roce 2023: „Marketing a reklama v kostce – jak právně správně na propagaci vlastního podniku (plus novela občanského zákoníku a novinky v oblasti ochrany osobních údajů)“

Struktura BB:

1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

2. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

  • obchodní právo a mezinárodní obchod
  • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
  • právo obchodních společností a corporate governance
  • nemovitosti, stavební právo a nájmy
  • reklama a právo
  • duševní vlastnictví
  • ochrana osobních údajů
  • hospodářská soutěž
  • AML
  • trestní odpovědnost právnických osob

3. Dotazy

K tématu, z vaší praxe, z naší praxe, k věci.

 

 

Registrace zasílejte na brunch@randls.com.