Školící místnost

< Zpět na školení

Zaměstnávání cizinců v ČR v roce 2023

Datum

22/02/2023 9:00 - 13:00

Dostupnost

Již nelze registrovat

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Zaměstnávání cizinců je v posledních letech trendem, který nelze přehlédnout a který je pro některé zaměstnavatele naprosto klíčový – sehnat pracovní sílu na českém trhu práce je totiž v některých odvětvích stále složitější. Zaměstnávání cizinců však u některých personalistů i právníků vyvolává pocit úzkosti, a to zejména s ohledem na administrativu, která je s tím spojena. Nelze se tomu divit, protože nepřehledná legislativa a bohužel i časté výjimky zlepšení situace příliš nepomáhají. Nedávná omezení a regulace v souvislosti s koronavirovou pandemií a nejnověji pak také válečný konflikt na Ukrajině (a s ním související příliv uprchlíků) vše ještě více znepřehlednily a zaměstnavatelé často tápou, zda vůbec může daný cizinec do České republiky přicestovat a pokud ano, zda a za jakých podmínek tu může pracovat.

Tento seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců, tak aby účastníci získali základní přehled v oblasti, či si potvrdili své dosavadní znalosti. Představíme si základní druhy povolení, která je nutné opatřit v jednotlivých situacích, vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Dále shrneme povinnosti zaměstnavatele související s prací cizinců, především informační a evidenční povinnosti, a upozorníme na rizika sankcí, které hrozí v případě, že nebudou tyto povinnosti dodržovány.

V neposlední řadě si představíme speciální vládní programy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit.

Na školení se budeme zabývat následujícími otázkami:

  • základní legislativa upravující zaměstnávání cizinců na území ČR
  • zaměstnávání občanů EU vs. zaměstnávání občanů třetích zemí (i s přihlédnutím k válečnému konfliktu na Ukrajině)
  • základní instituty užívané při zaměstnávání cizinců (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance)
  • výjimky – volný přístup na trh práce v ČR, neduální zaměstnanecká karta, krátkodobá práce
  • další aspekty zaměstnávání cizinců (zejména informační a evidenční povinnost zaměstnavatele, pracovní cesty cizinců atd.)
  • peněžní i nepeněžní sankce za porušení pracovněprávních předpisů souvisejících se zaměstnáváním cizinců
  • programy ekonomické migrace
  • případné novely relevantních právních předpisů

Komorní školení pro max 25 osob, možné i on-line.

Určeno pro: personalisté / zaměstnanci HR oddělení / vedoucí zaměstnanci / management / specialisty GDPR

Akce není určena pro společnosti a odborníky poskytující právní služby, auditorskou činnost, specializované poradenství nebo jinou činnost konkurenční povahy. Vyhrazujeme si právo určit seznam účastníků.

Jako účastník školení získáte certifikát o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Všechny pracovní materiály včetně prezentace jsou vám k dispozici v tištěné formě.

V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení (coffee break). Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), uveďte je do kolonky za jméno uchazeče, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravu.