Školící místnost

< Zpět na školení

Pracovní úrazy a odškodnění v HR praxi

Datum

09/06/2022 9:00 - 13:00

Dostupnost

Již nelze registrovat

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Pracovní úraz není jen technickou nebo zdravotní záležitostí, o kterou se postará váš BOZP. Je s ním spojena celá řada věci, které především patří do povinností vás – personalistů a které dokáží potrápit personální oddělení především zdlouhavou administrativou. V případě pracovního úrazu se vyhotovuje zápis do knihy úrazů a následně se úraz hlásí na celou řadu míst. Podle závažnosti se navíc mnohdy poměrně komplikovaně objasňuje.

Vzhledem k tomu, že s nejzávažnějšími pracovními úrazy bývá často spojena otázka nároku na vysokou finanční kompenzaci, nezřídka se tyto nároky stávají předmětem soudních sporů. Projdeme si proto, jak postupovat už od vzniku pracovního úrazu až do jeho likvidace: Je nezbytné umět nejen vyšetřit okolnosti vzniku úrazu, ale hlavně posoudit, kdy se skutečně jedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Jaké vznikají při zjištění pracovního úrazu povinnosti pro zaměstnavatele? Musí hned začít odškodňovat? Na co vše má poškozený zaměstnanec nárok? Vysvětlíme, jak postupovat při jednání se zákonnou pojišťovnou, u které je zaměstnavatel pro tyto případy pojištěn. Dozvíte se, jaké dokumenty vytvořit a komu úraz ohlásit i jaké nároky a za jakých podmínek zaměstnanci v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání vzniknou?

Tyto a řadu dalších otázek probereme nejen teoreticky, ale hlavně na různých příkladech (inspirovat se budeme také nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu). Zabývat se budeme samozřejmě také aktuálními dotazy účastníků.

Na školení se budeme zabývat následujícími otázkami:

  • základní pojmy – pracovní úraz / nemoc z povolání
  • posuzování pracovních úrazů v praxi
  • povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu / nemoci z povolání
  • záznam o úrazu (hlášení státním institucím)
  • odpovědnost zaměstnavatele za újmu na zdraví
  • druhy náhrad za újmu na zdraví
  • trojstranný vztah – zaměstnavatel x zaměstnanec x pojišťovna
  • praktické zkušenosti při odškodňování pracovních úrazů / nemocí z povolání
  • specifické případy pracovních úrazů (teambuilding, …)

Komorní školení pro max 25 osob

Určeno pro: personalisté / zaměstnanci HR oddělení / mzdové účetní / management

Akce není určena pro odborníky vykonávající právní poradenství a advokacii. Vyhrazujeme si právo určit seznam účastníků.

Jako účastník školení získáte certifikát o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Všechny pracovní materiály včetně prezentace jsou vám k dispozici v tištěné formě.

V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení (coffee break). Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), uveďte je do kolonky za jméno uchazeče, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravu.