Školící místnost

< Zpět na školení

Business Brunch – aktuální téma: Jednatelé, představenstvo a povinnosti českých společností v rámci mezinárodních skupin

Dostupnost

Již nelze registrovat

Máte-li zájem o seminář s tímto obsahem, prosím kontaktujte nás na training@randls.com nebo se podívejte na naši kompletní nabídku seminářů.

Velké úspěchy Randls Exchange Meetings a zájem ze strany našich klientů účastnit se podobných setkání i pokud jde o novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva, nás postrčil k tomu, abychom pro Vás v roce 2020 poprvé připravili Business Brunch – blok tří setkání za rok, vždy na aktuální téma.

Aktuální téma pro první Business Brunch, který se bude konat 18.2.2020 je „Jednatelé, představenstvo a povinnosti českých společností v rámci mezinárodních skupin“. V rámci tématu se mimo jiné zaměříme na aktuality z legislativy a rozhodovací praxe, zejména na novelu zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Business Brunch bude pro nás všechny příjemná snídaně s „obědem“ a právní informace a aktuality z praxe v jednom.

Každý Business Brunch se skládá ze tří částí, a to:

1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, živnostenské úřady a stavební úřady.

2. Aktuální téma

Vybrané aktuální téma z praxe, které často řešíme s našimi klienty a na které se zaměříme z pohledu práva i praxe a doporučíme konkrétní praktická řešení.

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

  • obchodní právo a mezinárodní obchod
  • smluvní právo a vztahy se zákazníky a partnery
  • právo obchodních společností a corporate governance
  • nemovitosti, stavební právo a nájmy
  • reklama a právo
  • duševní vlastnictví
  • ochrana osobních údajů
  • hospodářská soutěž
  • AML
  • trestní odpovědnost právnických osob

3. Dotazy

 

Akce je určena zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale mohou být přínosné pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Chcete-li se účastnit našich Business Brunch, kontaktujte nás na emailové adrese brunch@randls.com