< Zpět na školení

Business Brunch – 2 . díl

Cena

Běžná cena: 3 600 Kč za tři setkání (4 356 Kč s DPH)
Speciální cena pro klienty Randl Partners: 3 600 Kč za tři setkání (4 356 Kč s DPH)

Dostupnost

Volná místa

Hlavním tématem druhého Business Brunche 2022 bude:

Obchodněprávní minimum – všechno, co potřebujete vědět o smlouvách

Jdete do obchodu a koupíte pro kolegu dort k narozeninám. Možná o tom ani nevíte, ale i v takovém případě uzavíráte smlouvu. S takovou smlouvou obvykle nebývá žádný problém; ne všechny smlouvy jsou ale tak jednoduché. Ať už máte uzavírat nájemní smlouvu k zajištění prostor pro fungování Vaší společnosti, anebo vyjednávat důležitý kontrakt na dodávku zboží či služeb, je třeba dobře vědět, jakým způsobem se taková smlouva uzavírá, co by taková smlouva měla obsahovat a kdo je oprávněn ji za Vaši společnost podepsat. Přesně z tohoto důvodu jsme si pro Vás připravili naše školení na téma obchodněprávního minima.

 V průběhu tohoto školení Vás nejprve seznámíme se základními pojmy obchodního práva (formy obchodních společností, jejich orgány a problematika jednání za společnost). Následně přejdeme ke stěžejní části výkladu týkající se právní úpravy smluv; ve výkladu se zaměříme na základní otázky dojednávání a vzniku smluv, dále vysvětlíme pojem obchodních podmínek a jejich užívání, představíme si také ustanovení, která se ve smlouvách standardně nacházejí a věnovat se budeme také problematice změny a ukončení smluv. Poté si uvedeme několik typů smluv nejčastěji užívaných v běžném obchodním styku a základní informace a náležitosti takových smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo či licenční smlouva).

1. Obchodní právo – pilíře právní úpravy

2. Obchodní korporace

3. Smlouvy a jejich vybrané typy

 • základní zásady smluvního práva
 • uzavírání smluv a předsmluvní odpovědnost
 • dodatky a zánik smluv
 • obchodní podmínky
 • silnější vs. slabší smluvní strana
 • jak správně napsat smlouvu a na co si dát pozor
 • vybrané typy smluv

4. Práva z vadného plnění a záruka

5. Náhrada škody

 

Také květnový Business Brunch se bude skládat ze tří částí:

 1. Právní aktuality

Legislativní novinky v ČR a EU, novinky v rozhodovací praxi soudů, novinky na ministerstvech a úřadech se zaměřením na ÚOHS, ÚOOÚ, FAÚ, ÚPV, SÚKL, živnostenské úřady a stavební úřady.

 1. Aktuální téma: Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách (viz výše)
 1. Dotazy

K tématu, z vaší praxe, z naší praxe, k věci.

 

Business Brunch je určen zejména pro členy obchodních týmů a manažery nákupu, členy compliance týmů, provozní manažery, členy týmů v rámci organizace a administrativy, členy týmů připravujících smlouvy, členy finančních týmů, interní právníky, projektové manažery, členy týmů pro ochranu osobních údajů, vedoucí zaměstnance, členy statutárních orgánů, členy marketingových týmů i HR manažery, ale může být přínosný pro kohokoli dalšího v rámci společnosti.

Chcete-li se účastnit našich Business Brunch, kontaktujte nás na emailové adrese brunch@randls.com.


Registrovat


  Upozorňujeme, že kapacita školení je omezená. Může se tedy stát, že Vaši registraci nebudeme moci akceptovat.
  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" se závazně registrujete na zvolené školení a potvrzujete, že jste se seznámil/a s Obchodními podmínkami a Pravidly pro zpracování osobních údajů.

  Nepřeji si, aby mi byly zasílány nabídky seminářů.