lektor

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


O lektorovi

Externí konzultant a lektor, který spolupracuje s advokátní kanceláří Randl Partners a působí jako lektor Randls Training.

Petr je profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku za Pracovní právo.

Specializace

Petr působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Podílel se na vzniku monografií a učebnic Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení (C.H. Beck) Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk). Zákoník práce – komentář (Wolters Kluwer), Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení zákoníku práce (Bova Polygon).

Prezentační praxe

Přednáší na školeních pro klienty, širokou veřejnost v České republice a Evropské unii a na právnických fakultách v České republice.