Mgr. Jakub Kozel


Jakub Kozel je fyzioterapeut, kterého k oboru přivedl sport. Na cestě touto profesí prošel různými zdravotnickými zařízeními v Čechách a ve Velké Británii. Nyní se ve své praxi zaměřuje zejména na neurologické pacienty a pacienty s bolestmi pohybového aparátu. Při práci se snaží porozumět příčině obtíží, aby práce s pacientem byla smysluplná, směřující ke stanovenému cíli a zábavná. A to pro obě strany.

„Pohyb člověka je něco originálního, fascinujícího a inspirativního. Tento zájem mě přitáhl na studium fyzioterapie, které jsem absolvoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (Bc.) a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Mgr.). Člověk až v průběhu praxe a života zjišťuje, jak se věci opravdu mají, co ho zajímá a kde cítí možnosti svého uplatnění. Po studiu jsem pracoval ve FN v Motole a současně jsem spolupracoval s českou reprezentací skoků na lyžích. Život mě následně zavedl do Velké Británie, kde jsem strávil tři roky, z toho dva roky jako fyzioterapeut. Zde jsem absolvoval i profesní kurzy. Nyní pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a externě spolupracuji se skokany na lyžích polské reprezentace.

Specializuji se na bolestivé stavy související s pohybovým aparátem. Mým zájmem je chronická bolest a její terapeutické zvládání. V rámci toho jsem absolvoval kurzy v Londýně – Cognitive functional therapy, Graded motor imagery. Mezi další absolvované kurzy patří Mulligan Concept, tejping, senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a další krátké semináře. Má rodina, sport, inspirativní lidé a cenné informace tvoří základní prvky mého života.“

www.nexusfyzio.cz