lektor

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


O lektorovi

Externí konzultant, který spolupracuje s advokátní kanceláří Randl Partners, a působí jako lektor Randls Training.

JUDr. Petr Hůrka je náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra ČR, působí také a katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády a podílí se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů.

Působí také jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech, je členem redakční rady odborných časopisů Právník a Právní rádce, je články se objevují v odborných titulech (např. International Labour Rewiew, International Labour Law Reports, Právník, Právní rozhledy, Právní forum, Verlag Dashofer, Právo a zaměstnání, Práce a mzdy atd.). Autorsky se podílel na monografiích a učebnicích Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení, (vše C.H. Beck), Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk).

Specializace

Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců, zákoník práce.

Prezentační praxe

Přednášková činnost na školeních pro klienty a veřejnost v ČR a EU a na Právnické fakultě UK v Praze.


Tyto stránky využívají cookies. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde .