Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Školení

 

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců

Lektoři: Datum:
23. 10. 2019
Čas:
9:00 - 13:00
Místo konání: Randls Training
Popis školení:

Vedoucí zaměstnanci vytvářejí spojnici mezi řadovými zaměstnanci a vyšším managementem. Díky svému postavení mají často velice dobrý přehled ohledně dění na pracovišti. Nejen z tohoto důvodu obsahuje zákoník práce celou řadu odchylek ve vztahu k práci vedoucích zaměstnanců. Orientujete se v úpravě pracovního poměru vedoucích zaměstnanců – víte, jaké jsou jejich povinnosti, jak se liší od běžného zaměstnance?

Během semináře Vás provedeme příslušnými ustanoveními zákoníku práce, vysvětlíme si pojem vedoucí zaměstnanec – jaký je rozdíl mezi tzv. vedoucím zaměstnancem podle § 11 a podle § 73 zákoníku práce, odpovíme i na otázku, jaké všechny odchylky lze s vedoucími zaměstnanci sjednat (přesčasová práce atp.).

Věnovat se budeme i specifikům skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců a vysvětlíme Vám, jak se postavení vedoucího zaměstnance vykládá v případě disciplinárního řízení, v jakém případě je možné vedoucího zaměstnance odvolat a de facto skončit jeho pracovní poměr bez udání důvodů.

Další část školení bude zaměřena na specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců (organizace práce, zajišťování BOZP atp.), význam těchto povinnosti i sankce za jejich porušení – a to včetně trestněprávní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, která se nyní hojně objevuje v judikatuře soudů.

Seminář je doplněn o případy z praxe.

Témata školení:

Na školení se tedy budeme zabývat zejména následujícími otázkami:

  • pojem vedoucí zaměstnanec
  • specifická úprava zákoníku práce ve vztahu k vedoucím zaměstnancům
  • ukončení pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem
  • odvolání vedoucího zaměstnance - respektivem tím, které vedoucí zaměstnance lze odvolat
  • specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců
  • vysvětlení pojmů BOZP, organizace práce atp.
  • způsoby, kterými plnit stanovené povinnosti
  • trestněprávní odpovědnost za porušení povinností vedoucích zaměstnanců
Poznámky:

Komorní školení pro max 25 osob.

Určeno pro: personalisté / zaměstnanci HR oddělení.

Jako účastník školení získáte certifikát o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Všechny pracovní materiály včetně prezentace či pracovních sheetů jsou Vám k dispozici v tištěné formě.

V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení (coffee break). Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), uveďte je do kolonky za jméno uchazeče, rádi pro Vás zařídíme odpovídající stravu.

Běžná cena: 1 900 Kč ( 2 300,00 Kč s DPH ) Speciální cena pro Klienty advokátní kanceláře Randl Partners: 1 735 Kč ( 2 100,00 Kč s DPH )
Obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů
 
Za naším projektem stojí silný partner