Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Školení

 

Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti. Obchodněprávní minimum

Lektor: Datum:
29. 4. 2019
Čas:
9:00 - 15:00
Místo konání: Randls Training
Popis školení:

Jdete do obchodu a koupíte pro kolegu dort k narozeninám. Možná o tom ani nevíte, ale i v takovém případě uzavíráte smlouvu. S takovou smlouvou obvykle nebývá žádný problém; ne všechny smlouvy jsou ale tak jednoduché. Ať už máte uzavírat nájemní smlouvu k zajištění prostor pro fungování Vaší společnosti, anebo vyjednávat důležitý kontrakt na dodávku zboží či služeb, je třeba dobře vědět, jakým způsobem se taková smlouva uzavírá, co by taková smlouva měla obsahovat a kdo je oprávněn ji za Vaši společnost podepsat. Přesně z tohoto důvodu jsme si pro Vás připravili naše školení na téma obchodněprávního minima.

V průběhu tohoto školení Vás nejprve seznámíme se základními pojmy obchodního práva (formy obchodních společností, jejich orgány a problematika jednání za společnost). Následně přejdeme ke stěžejní části výkladu týkající se právní úpravy smluv; ve výkladu se zaměříme na základní otázky dojednávání a vzniku smluv, dále vysvětlíme pojem obchodních podmínek a jejich užívání, představíme si také ustanovení, která se ve smlouvách standardně nacházejí a věnovat se budeme také problematice změny a ukončení smluv. Poté si uvedeme několik typů smluv nejčastěji užívaných v běžném obchodním styku a základní informace a náležitosti takových smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo či licenční smlouva). Školení pak zakončíme výkladem problematiky odpovědnosti za vady a záruky a jejich vzájemného rozlišení.

Témata školení: Na školení se budeme zabývat následujícími otázkami:

Obchodní právo – pilíře právní úpravy

• Občanský zákoník

• Zákon o obchodních korporacích

• další doplňující předpisy

Obchodní korporace

• rozdělení obchodních společností

• založení obchodních společností a jejich vznik

• orgány obchodních společností

• jednání za společnost

Smlouvy a jejich vybrané typy

• základní zásady smluvního práva

• uzavírání smluv a předsmluvní odpovědnost

• dodatky a zánik smluv

• obchodní podmínky

• silnější vs. slabší smluvní strana

• vybrané typy smluv

Práva z vadného plnění a záruka

• vadná věc

• postup při uplatnění práv

• zákonná vs. smluvní záruka

• podmínky záruční opravy

Náhrada škody

• předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

• způsob a rozsah náhrady

Poznámky:

Komorní školení pro max 25 osob.

Určeno pro: personalisty / zaměstnance HR oddělení / vedoucí zaměstnance / management.

Jako účastník semináře získáte certifikát o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení (coffee break).

Všechny pracovní materiály včetně prezentace či pracovních sheetů jsou Vám k dispozici v tištěné formě.

Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), uveďte je do kolonky za jméno uchazeče, rádi pro Vás zařídíme odpovídající stravu.

Běžná cena: 2 479 Kč ( 3 000 Kč s DPH ) Speciální cena pro Klienty advokátní kanceláře Randl Partners: 2 314 Kč ( 2 800 Kč s DPH )
Obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů
 
Za naším projektem stojí silný partner