Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Školení

 

Osobní údaje zaměstnanců v novém

Lektor: Datum:
8. 3. 2017
Čas:
9:00 - 13:00
Místo konání: Randls Training
Popis školení:

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (společně s trestněprávní směrnicí), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn.

Vzhledem k tomu, že některé z těchto změn jsou skutečně zásadní – ať už se jedná například o nové principy v oblasti zpracování osobních údajů, rozlišování společností (zaměstnavatelů) podle velikosti co do rozsahu různých povinností, nebo o podstatné zpřísnění sankcí za porušení těchto povinností – připravili jsme již nyní školení, na kterém se společně na tyto změny zaměříme podrobněji.

Cílem školení však nebudou pouze změny právní úpravy, ale zejména jejich srovnání se současným stavem, abychom vám pomohli objevit místa, která bude potřeba v souvislosti s těmito změnami upravit. Jako již tradičně doprovodíme náš výklad praktickými příklady a dáme vám doporučení, co je třeba ve vaší praxi upravit, abyste se v budoucnu vyhnuli mnohamilionovým pokutám. 

Náročnost školení: středně pokročilí

Témata školení:

Školení se zaměří zejména na následující okruhy:

  • nová právní úprava EU (srovnání předpisů, definice osobních údajů)
  • základní principy ochrany osobních údajů, vč. nového práva "být zapomenut"
  • základní povinnosti zaměstnavatele při zpracovávání osobních údajů (nové srovnání postavení velkého a malého zaměstnavatele)
  • způsoby zabezpečení ochrany osobních údajů při předávání do třetích zemí – se zaměřením na předávání dat do USA
  • nová funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
  • rizika a sankce za porušení povinností na úseku ochrany osobních údajů
  • praktické nakládání s osobními údaji zaměstnanců (přijímací řízení, vedení osobního spisu, implementace nadnárodních HR systémů, archivace po ukončení pracovního poměru atd.)
Poznámky:

Komorní školení pro max. 25 osob

Určeno pro: personalisté / zaměstnanci HR oddělení / jiné osoby zabývající se problematikou osobních údajů v rámci svého pracovního zařazení

Občerstvení (coffee break) v ceně semináře

Běžná cena: 2 100 Kč ( 1 735 Kč bez DPH ) Speciální cena pro Klienty advokátní kanceláře Randl Partners: 1 900 Kč ( 1 570 Kč bez DPH )
Obchodní podmínky
 
Za naším projektem stojí silný partner