Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Školení

 

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?

Lektor: Datum:
16. 2. 2017
Čas:
9:00 - 13:00
Místo konání: Randls Training
Popis školení:

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá?

Jaké nároky bude mít zaměstnanec při škodě na odložených věcech? A kdy se odpovědnosti může zaměstnavatel zprostit? A naopak, když zaměstnanec zapomene při odchodu zavřít okno a noční bouřka zničí část kanceláře? Může zaměstnavatel tuto škodu vymáhat po zaměstnanci v plné výši?

Nejen tyto otázky budou zodpovězeny na školení k tématu odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Povídat si budeme např. i o dohodách o hmotné odpovědnosti a o tom, na jakých pracovištích a ohledně jakých hodnot je lze uzavřít. Zmíníme také škodu vzniklou při výkonu praxe studentů a probereme, kdy lze za způsobení škody se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.

Všechny problémy vyřešíme s uvedením příkladů a pro lepší pochopení pro Vás připravíme i schémata či tabulky. Mimo to bude v rámci školení již tradičně věnován velký prostor i Vašim dotazům.

Témata školení:
  • odpovědnost zaměstnance za škodu: obecná / za nesplnění povinnosti k odvrácení škody / za schodek na svěřených hodnotách / za ztrátu svěřených předmětů
  • společná odpovědnost více zaměstnanců
  • porušení povinnosti jako předpoklad odpovědnosti za škodu i rozvázání pracovního poměru
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu: obecná / na odložených věcech / při odvracení škody
  • rozsah a forma náhrady škody
  • plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem třetím osobám
Poznámky:

Komorní školení pro max 25 osob.

Určeno pro: personalisté / zaměstnanci HR oddělení / jiné osoby zabývající se problematikou náhrady škody v rámci svého pracovního zařazení.

Občerstvení (coffee break) v ceně semináře.

Běžná cena: 2 100 Kč ( 1 735 Kč bez DPH ) Speciální cena pro Klienty advokátní kanceláře Randl Partners: 1 900 Kč ( 1 570 Kč bez DPH )
Obchodní podmínky
 
Za naším projektem stojí silný partner