Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Naši lektoři / hosté

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Externí konzultant, který spolupracuje s advokátní kanceláří Randl Partners, a působí jako lektor Randls Training

E-mail: petr.hurka@atlas.cz

Specializace

Zastává funkci náměstka pro legislativu na MPSV, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády, podílí se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů. Působí také jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech, je členem redakční rady odborných časopisů Právník a Právní rádce, je články se objevují v odborných titulech (např. International Labour Rewiew, International Labour Law Reports, Právník, Právní rozhledy, Právní forum, Verlag Dashofer, Právo a zaměstnání, Práce a mzdy atd.), autorsky se podílel na monografiích a učebnicích Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení, (vše C.H. Beck), Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk). 
Za naším projektem stojí silný partner