Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Naši lektoři / hosté

 

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Nataša Randlová

Zakladatelka a lektorka Randls Training, jednatelka advokátní kanceláře Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

E-mail: randlova@randls.com

Specializace

Kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, reorganizace, personalistika

Prezentační praxe

Rozsáhlá a dlouholetá přednášková činnost na tuzemských i mezinárodních konferencích a nejrůznějších školeních pro klienty a veřejnost

Externí vyučující na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK

Hodnocení

Chambers Europe 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012 - „Star Individual“ – přední odborník na pracovní právo s výjimečnou reputací ve svém oboru

Who's Who Legal 2015, 2014, 2013 a 2012 - „doporučována v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti”

Best Lawyers 2014-15 a 2013 - vyhodnocena jako jedna z nejlepších právníků v České republice specializujících se na pracovní právo a zaměstnanost 

Best Lawyers - Lawyer of the Year 2012 - vyhodnocena jako nejlepší právník v oboru pracovního práva 

PLC Which Lawyer? a PLC Cross-border Handbooks - Pracovní a zaměstnanecké výhody - „vedoucí odborník v oblasti pracovních a zaměstnaneckých výhod"

Forbes 2015, 2016, 2017, 2018  - zařazena mezi 100 nejvlivnějších žen Česka

Právník roku 2007 v oboru pracovní právo - vyhlašováno právnickými profesními komorami (advokátní, soudcovskou, podnikových právníků) a časopisem EPRAVO

Členství v profesních sdruženích a dalších orgánech

Česká advokátní komora - advokát

Pracovní komise Legislativní rady vlády - členka Komise pro veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci

European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) - členka výboru, zástupkyně za ČR

Czech Employment Lawyer Association (CzELA) - zakládající členka

European Employment Law Cases (EELC, Evropské pracovněprávní případy) - dopisovatelka za ČR 

Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů - registrována v seznamu vedeném MPSV

Národní expert European Centre of Expertise (ECE)

 
Za naším projektem stojí silný partner