Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Naši lektoři / hosté

 
Nataša Randlová  

Nataša Randlová

Nataša Randlová je nejen lektorkou Randls Training, ale zároveň také patronkou celého projektu. Zakládající partnerka advokátní kanceláře Randl Partners se během své právní praxe zaměřené výhradně na pracovní právo setkala snad se všemi oblastmi tohoto odvětví. Zejména se však Nataša specializuje na oblast kolektivního vyjednávání, přechodu práv a povinností, dočasného přidělování zaměstnanců a personalistiku.
 
Pavel Randl  

Pavel Randl

Pavel Randl je zakládajícím partnerem a hlavou advokátní kanceláře Randl Partners. Od počátku své právní praxe se věnuje zejména obchodnímu právu se zaměřením na právo obchodních korporací. Spolu se svým týmem dále poskytuje klientům právní služby v oblasti fúzí a akvizic, soutěžního a správního práva, restrukturalizací, mezinárodního obchodu a bankovnictví. Rozsáhlé advokátní zkušenosti Pavel doplňuje neméně rozsáhlou přednáškovou činností.
 
Jarmila Chlumová  

Jarmila Chlumová

Jarmila Chlumová stála spolu s Natašou Randlovou u zrodu Randls Training a nyní ve vzdělávacím centru působí na pozici ředitelky. Jako dlouholetá HR ředitelka v mezinárodní bance nasbírala spoustu praktických zkušeností v oblasti personalistiky, které nyní může v Randls Training zúročit jako lektorka.
 
Ondřej Chlada  

Ondřej Chlada

Ondřej Chlada je součástí týmu Randl Partners od okamžiku založení kanceláře. V průběhu své dlouholeté praxe v oblasti pracovního práva, obohacené o rozsáhlou přednáškovou činnost, se Ondřej zaměřil zejména na problematiku ukončování pracovních poměrů, oblast zaměstnanosti, kolektivní vyjednávání a v neposlední řadě také na zaměstnávání cizinců v České republice a s tím související imigrační záležitosti.
 
Irena Lišková  

Irena Lišková

Irena Lišková přišla do Randl Partners několik měsíců po založení kanceláře. Do března 2019 působila na pozici spolupracující advokátky. Nyní je partnerkou. Zaměřuje se na právo obchodních korporací, závazky a právo nemovitostí. Její specializací je též oblast bankovnictví a problematika AML (anti-money laundering). Dlouhodobě se Irena věnuje také tématům propojujícím pracovněprávní a obchodní tým Randls, jako na příklad problematice švarcsystému, souběhu funkcí, smlouvám o výkonu funkce nebo GDPR.
 
Michal Peškar  

Michal Peškar

Michal Peškar přišel do Randl Partners již jako student, následně se stal advokátním koncipientem, pak působil jako spolupracující advokát. Od března 2019 je partnerem. Při svém mnohaletém působení v oblasti pracovního práva se zaměřuje zejména na oblast pracovní doby, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn, a související otázky ohledně dovolené a odměňování. Na rozdíl od velké části právníků se matematiky nebojí a naopak ji při své práci rád využívá.
 
Anežka Petrová  

Anežka Petrová

Anežka působí jako koncipientka. V rámci pracovního práva se specializuje na diskriminaci, pracovní úrazy a ukončování pracovních poměrů.
 
Jakub Lejsek  

Jakub Lejsek

Jakub přišel do Randl Partners již jako student, nyní působí jako koncipient. V rámci pracovního práva se specializuje na ukončování pracovních poměrů a ochranu osobních údajů se zaměřením na GDPR.
 
Lucie Brázdová  

Lucie Brázdová

Lucie přišla do Randl Partners již jako studentka. Nyní působí jako koncipientka. V rámci pracovního práva se specializuje na problematiku odborových organizací, evropských zástupců zaměstnanců a ukončování pracovních poměrů.
 
Petr Hůrka  

Petr Hůrka

JUDr. Petr Hůrka je náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, působí také a katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády a podílí se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů. Je také častým přednášejícím na místních i mezinárodních konferencích. Jako externí konzultant spolupracuje s advokátní kanceláří Randl Partners.

Hosté

Hana Habartová  

Hana Habartová

Certifikovaná trenérka paměti III. stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, která v Česku školí a odborně zaštiťuje vzdělávání pro trenéry paměti. Od roku 2013 se trénování paměti věnuje aktivně jako lektorka. Vede kurzy pro trénink paměti, pořádá workshopy mnemotechnik pro studenty, pracuje individuálně s klienty s poruchami paměti nebo po úrazu hlavy. Hledá cesty a možnosti, jak paměťové techniky zapojit do běžného života. Trénování paměti Hanu zajímá zejména jako součást prevence Alzheimerovy nemoci a terapie při poškození mozku.
 
Alexandra Knoblochová  

Alexandra Knoblochová

Akreditovaná senior koučka, konzultantka, lektorka a terapeutka, odbornice v oblasti lidských zdrojů, majitelka a zakladatelka firmy Rodinné Zlato, s.r.o. Při práci s klienty využívá systemickou metodu koučování, která pracuje s maximálním potenciálem klienta, podporuje ho v jeho myšlenkách a nápadech a podněcuje mozek k novým, inspirativním řešením. Věnuje se mezilidským vztahům, zajímá se o psychosomatiku, alternativní cesty v léčení a duchovní směry, které rozšiřují naše vědomí a vnímání reality. Praktikuje a učí dynamické i klidové meditační techniky jógy.
 
Za naším projektem stojí silný partner