Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

My a umění

 

Randls Training je v mnoha ohledech netradiční vzdělávací centrum. Moderní školicí prostory plné světla nás vedle krásných výhledů na jedné straně přivedly na myšlenku využít čistě bílé stěny na straně druhé trochu jinak než k zastavění regály s knihami. Nadchli jsme se tak pro myšlenku malé galerie výtvarného umění, jejímž prostřednictvím zároveň můžeme umělcům nejen z našeho bezprostředního okolí nabídnout prostor pro propagaci jejich díla.

V rámci projektu „My a umění“ oslovujeme různé autory s různými styly a představami o umění s nabídkou možnosti vystavit obrazy v naší galerii v prostorách Randls Training. Obracíme se v tomto směru jak na významné osobnosti, které mají v současném českém světě umění své pevné místo, tak na talentované umělce z řad studentů a absolventů uměleckých škol, pro něž obvykle bývá jakékoli místo pro výstavu skvělou příležitostí k propagaci rodící se umělecké kariéry.

Jednotlivé výstavy, které mohou být dle přání jednotlivých autorů též prodejní, obměňujeme obvykle v několikaměsíčních intervalech. Snažíme se tak udržet svěží dojem z našeho projektu a zároveň dodat svěží dojem celému prostoru.

Ačkoli se na první pohled mohou zdát právo a umění jako voda a oheň, my věříme, že v našich prostorách najdou oba světy kompromis, který bude přínosem pro všechny, kdo se v Randls Training budou setkávat.

Aktuální výstava:

Tereza Strnad:   Zlaté časy

 • termín: 7. března 2019 – 30. září 2019
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autorky se můžete seznámit zde

                                                                         

Minulé výstavy:

Radu Tesaro: Barvy Afriky

 • termín: 4. října 2018 – 30. ledna 2019
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde

                                                                           

František Javorský:  Země úsměvů
 • termín: 15. března 2018 – 30. září 2018
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde

                                                      


Adam Jílek: Absence společenských norem
 • termín: 5. října 2017 – 30. ledna 2018
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde

                                                                                                       

Dušan Nitschneider: Země tak blízké, a přitom tak vzdálené
 • termín: 16. února 2017 – 30. srpna 2017
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde

                                                                                                     

Miroslav Zítek: Antarktida - studená a krásná
 • termín: 1. října 2016 – 30. ledna 2017
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde


Dagmar Šmídová Karell: Barevný svět
 • termín: 12. května – 15. září 2016
 • prodejní: ANO

 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde


Jakub Minářů: Nové Tahiti (Mars "ve streamu")
 • termín: 11. ledna – 30. dubna 2016
 • prodejní: ANO

 • více informací o výstavě naleznete zde 
 • s kompletní tvorbou autora se můžete seznámit zde


Josef Achrer: AAACH Bylo, nebylo

 • termín: 10. září – 17. prosince 2015
 • prodejní: ANO

 • více informací o výstavě naleznete zde 
 • o autorovi se můžete více dozvědět zde

Markéta Kratochvílová: Fotografie
 • termín: 9. února – 31. srpna 2015
 • prodejní: ANO

 • více informací o výstavě naleznete zde
 • s autorkou a její tvorbou se můžete blíže seznámit zde


Jiří Kaifosz: Obrazy
 • termín: 17. září 2014 – 31. ledna 2015
 • prodejní: ANO

 • více informací o výstavě naleznete zde
 • galerii autora naleznete zde

 
Za naším projektem stojí silný partner