Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

HR Akademie

 

Jako jednu ze svých služeb nabízí Randls Training komplexní zajištění HR Akademie pro personalisty. Pracovníci HR se ve své praxi denně setkávají s celou řadou problémů z oblasti pracovního práva a souvisejících oborů. Často jim však chybí potřebné právní znalosti. Cílem HR Akademie je začínající, ale i zkušené personalisty důkladně provést pracovněprávními otázkami, které se týkají jejich práce, a to formou přednášek a následných workshopů vedených našimi lektory.

Co je HR Akademie?

HR Akademie je cyklus přednášek a praktických cvičení na pracovněprávní témata, který vždy připravujeme individuálně s ohledem na potřeby klienta. Kurz se obvykle skládá z 6 až 12 celodenních částí a probíhá po dobu 6 či 12 měsíců. Může zahrnovat pracovní právo v plném rozsahu - včetně ochrany osobních údajů, pracovnělékařských služeb či daňové abecedy pro personalisty - nebo se zaměřit pouze na témata vybraná klientem.

Jednotlivé přednášky a cvičení vedou stálí lektoři Randls Training a naši hosté - např. spoluautor novely zákoníku práce, odborník na oblast zaměstnanosti, nebo daňový poradce. Všichni přednášející mají praktické zkušenosti s danou problematikou a většina z nich učí nebo učila právo na českých univerzitách.

Co o HR Akademii řekli její účastníci

„HR Akademie je ucelená série seminářů z pracovněprávní oblasti v širším pojetí, tedy nejen zákoník práce, ale i související oblasti. Rozhodně nám pomohla ukotvit znalosti, které denně používáme ve své praxi a rozšířit obzory v oblastech nových nebo méně využívaných.

Struktura HR Akademie - vybalancování teoretické a praktické části, způsob vtažení studentů do přípravy a výuky, jednoznačná využitelnost získaných informací a zkušeností v praxi – to je to, co HR Akademii činí zcela výjimečnou!“

Proč HR Akademie, a ne běžná pracovněprávní školení?

Běžná školení probíhají pouze formou přednášky, kterou si personalisté pasivně vyslechnou. Řadu věcí přitom často nemusí přesně pochopit, ani si je zažít. Na detailní rozebírání otázek, které je zajímají, většinou není dostatek času. Chybí možnost vyzkoušet si pod odborným vedením praktické řešení nejrůznějších pracovněprávních problémů, což je pro skutečné a trvalé pochopení problematiky naprosto zásadní. Ze školení také nebývá žádná zpětná vazba, a zaměstnanec (a tedy i jeho zaměstnavatel) tak těžko objektivně zhodnotí, co již zcela zvládá a co by se ještě měl naučit.

HR Akademie je jiná. Základem je samozřejmě také přednáška na určité pracovněprávní téma, která je však pojata velice prakticky a vedou ji výhradně zkušení lektoři. Vzhledem k nižšímu počtu účastníků je vždy dostatečný prostor pro dotazy. Zásadní součástí HR Akademie, která na běžných školeních chybí, je však praktické procvičení problematiky. Této části HR Akademie se velice pečlivě věnujeme a připravujeme procvičování na míru dané společnosti a s ohledem na úroveň znalostí účastníků kurzu.

Jak vypadá den na HR Akademii?

Nejprve vždy probíhá interaktivní prezentace na dané téma. Na dopolední přednášku pak navazuje praktické procvičení problematiky. V první části praktického cvičení se hodnotí domácí úkoly a probíhají prezentace účastníků na zadané téma, které vždy směřují k tomu, aby si zopakovali probranou látku.

Druhá část zahrnuje praktická cvičení k probranému tématu, modelové situace a hledání chyb ve vzorovém pracovněprávním dokumentu, hodnocení správnosti nastíněného řešení určité situace či vypracování úkolů, které by personalisté mohli ze strany managementu dostat – například jak nejefektivněji a nejekonomičtěji vyřešit potřebu krátkodobých brigád či jak naplánovat pracovní dobu v případě, že je nutné zajistit nepřetržitý výkon nějaké služby.

Jsou účastníci nějak hodnoceni?

Za účast na jednotlivých částech HR Akademie a aktivní řešení zadání mohou být účastníci lektory bodováni. Po ukončení kurzu následuje souhrnný test znalostí probraných témat, který je rovněž bodově ohodnocen. Pokud v testu účastník dostane stanovený počet bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Pokud máte zájem uspořádat HR Akademii pro své zaměstnance, neváhejte nás kontaktovat.

 
Za naším projektem stojí silný partner