Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Aktuality

 

Zahajujeme školení v oblasti obchodního práva 20. 11. 2014

Aktuálně jsme pro Vás připravili prvních sedm praktických školení na míru v oblasti obchodního práva.

Tematické okruhy nových školení jsme vybrali na základě nejčastějších dotazů, problému a nejasností, se kterými jsme se setkali od 1.1.2014, kdy nabyly účinnosti nové právní předpisy v rámci rekodifikace soukromého práva.

Nabízíme též školení z oblasti AML (Anti-Money Laundering), které musí pro své zaměstnance připravit všechny „povinné osoby“, tedy každý, kdo podniká v bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti obchodování s nemovitostmi nebo např. poskytuje služby v oblasti účetnictví a daní či provozuje směnárnu.

Tematické okruhy školení:

  1. Co se změnilo v obchodním právu? – obchodní korporace a závazky po rekodifikaci soukromého práva
  2. Práva a povinnosti jednatelů a smlouvy o výkonu funkce – jednání za společnost, pravidlo podnikatelského úsudku, péče řádného hospodáře, diskvalifikace jednatele a další novinky a změny v právní úpravě postavení jednatelů po rekodifikaci
  3. Uzavírání smluv po rekodifikaci   – klíčové změny ve smluvním právu po rekodifikaci soukromého práva
  4. Rekodifikace a společnost s ručením omezeným  – klíčové změny v právní úpravě s.r.o. po rekodifikaci soukromého práva
  5. Rekodifikace a akciová společnost – klíčové změny v právní úpravě a.s. po rekodifikaci soukromého práva
  6. Koncernové právo po rekodifikaci – koncerny a vztahy mezi koncernovými společnostmi z pohledu zákona o obchodních korporacích
  7. Pravidelné povinné roční školení pro zaměstnance povinných osob dle zákona o praní špinavých peněz / školení zaměstnanců před zařazením na pracovní místo – zajištění školení v souladu s § 23 zákona č. 253/2008 Sb.

Vybranými tématy bychom Vás rádi provedli tak, aby pro Vás právní úprava a možnosti jejího využití byly dostatečně srozumitelné. Proto bychom se chtěli v co nejvyšší míře vyhnout předčítání jednotlivých ustanovení z právních předpisů a naopak uzpůsobit dané téma potřebám, praxi a struktuře Vaší společnosti. Jsme přesvědčeni, že základní znalosti právní úpravy obchodních korporací, postavení statutárních orgánů i vzájemných vztahů v rámci koncernu či smluvních vztahů obecně potřebují pro svou praxi zaměstnanci na všech úrovních společnosti, včetně nejvyššího managementu. Jednotlivá školení proto budeme prezentovat tak, aby byla přístupná i neprávnickým profesím.

Aktuální nabídka obsahující připravená školení v oblasti obchodního práva je ke stažení zde.

 
Za naším projektem stojí silný partner